برچسب: رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت

🔴در جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت مطرح شد: لزوم تسریع در تأمین اعتبارات لازم برای ساماندهی دو رودخانه رشت

🔴در جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت مطرح شد: لزوم تسریع در تأمین اعتبارات لازم برای ساماندهی دو رودخانه رشت 🔻🔺️حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز رشت- رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست…