برچسب: رئیس سازمان صنعت

🔴فومن شیمی، بخشی از هویت و اصالت صنعتی گیلان است /تولیدات شرکت فومن شیمی در گیلان به سه برابر افزایش می یابد

🔴فومن شیمی، بخشی از هویت و اصالت صنعتی گیلان است /تولیدات شرکت فومن شیمی در گیلان به سه برابر افزایش می یابد 🔷️حقیقی ///پایگاه خبری گیل ابراز به گزارش واحد…