رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گیلان

تصویب سند توسعه ۱۶ شهرستان گیلان/سیاست سازمان برنامه‌و بودجه تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره است

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گیلان با اشاره به تصویب سند توسعه ۱۶ شهرستان استان گیلان گفت: به‌منظور برش جزئی‌تر آمایش سرزمینی…