برچسب: رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان رشت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت خبر داد ؛ حضور 17 آموزشگاه موسیقی و 5 آموزشگاه سینمایی و نمایشی در چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری شهرستان رشت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت خبر داد ؛ حضور 17 آموزشگاه موسیقی و 5 آموزشگاه سینمایی و نمایشی در چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری شهرستان رشت محمد…