برچسب: دکتر نوری صالحی

🔴در نشست خبری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح شد: برخورد جدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ۴۷۹ پزشک متخلف/مشروح خبر در لینک👇

🔴در نشست خبری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح شد: برخورد جدی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ۴۷۹ پزشک متخلف/مشروح خبر در لینک👇 🔷️سارا حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز معاون…