برچسب: دکتر حسین کلهر

🔴فاطمه شیرزاد کاریزمای اصولگرایان و اصلاح طلبان ◀یادداشت: دکتر حسین کلهر/مشروح خبر در لینک 👇👇👇

🔴فاطمه شیرزاد کاریزمای اصولگرایان و اصلاح طلبان ◀یادداشت: دکتر حسین کلهر/مشروح خبر در لینک 👇👇👇 ◀حقیقی//پایگاه خبری گیل ابراز دکتر حسین کلهر فاطمه شیرزاد کاریزمای اصولگرایان و اصلاح طلبان به…