برچسب: دکتر امیر انتخابی

⭕مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان یادمان شهدای گمنام در شهرک تاریخی ماسوله

⭕مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان یادمان شهدای گمنام در شهرک تاریخی ماسوله ⛔حقیقی/پایگاه خبری گیل ابراز ⚛مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان در…