دفتر اجرایی منطقه آزاد اينچه برون افتتاح شد

دفتر اجرایی منطقه آزاد اينچه برون افتتاح شد

با حضور مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادی، «دفتر اجرايي منطقه آزاد اينچه برون» افتتاح شد. گیل ابراز _ به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، حسن ملك حسيني كه امروز با حكم «سعید محمد» به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون