برچسب: دانش بنیان

احداث شهرک صنعتی شماره ۳ با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور و دانش بنیان

روزبهان در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد انزلی محورهای اصلی اهداف سال ۹۹ را مطرح کرد: احداث شهرک صنعتی شماره ۳ با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور و دانش…