“توسعه ورزشهای همگانی در بین دانش آموزان گیلانی “

“توسعه ورزشهای همگانی در بین دانش آموزان گیلانی “

جلسه مشترک هیات ورزشهای همگانی گیلان و پژوهشکده تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپروش استان باحضور علیرضا زهری رییس هیات ورزشهای همگانی و امیر سراجی ، معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش استان برگزارشد. گیل ابراز: علیرضا زهری ،رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان ، درخصوص اهمیت ورزشهای همگانی مطرح کرد: مشکل