برچسب: دانشگاه علو مپزشکی گیلان

تب شالیزار در کمین کشاورزان گیلانی | رعایت نکات بهداشتی ضروری است

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی گیلان با اشاره به شروع فصل زراعی و با بیان اینکه بیماری «تب شالیزار» در کمین کشاورزان است، خواستار رعایت نکات بهداشتی از سوی شالیکاران…