برچسب: دانشگاه شهید بهشتی

در دیدار دکتر روزبهان با دکتر نصیری قیداری توافق شد ؛ترسیم افق های جدید همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه شهید بهشتی

نشست علمی-تخصصی سازمان منطقه آزاد انزلی و دانشگاه شهید بهشتی به ریاست دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و دکتر سعداله نصیری قیداری رییس دانشگاه شهید…