افتتاح طرح‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای در گیلان

افتتاح طرح‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای در گیلان

۱۴ آزمایشگاه و کارگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای ،در ۷ واحد دانشگاهی در شهرستان‌های مختلف گیلان به بهره برداری رسید. به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز، دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان در مراسم بهره برداری از ۱۴ کارگاه فنی و حرفه ای استان که از طریق ارتباط تصویری برگزارشد،اظهار کرد: یکی از مزیت های دانشگاه