دانشکده‌های علوم پزشکی گیلان بازگشایی شدند/ ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی مشروط به رعایت بهداشت فردی

دانشکده‌های علوم پزشکی گیلان بازگشایی شدند/ ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی مشروط به رعایت بهداشت فردی

دانشکده علوم پزشکی گیلان از صبح امروز بر روی تمامی دانشجویان و اساتید به شرطی که تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، بازگشایی شد. گیل ابراز: درب مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان صبح امروز به‌منظور ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و‌ پژوهشی بر روی دانشجویان و اساتید بازگشایی شد. دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی، نماینده و