برچسب: دانشجویان علوم پزشکی گیلان

تأمین خوابگاه جدید دانشجویان علوم پزشکی گیلان با اعتباری ۲۷ میلیارد تومانی/ ظرفیت خوابگاهی علوم پزشکی گیلان به ۱۴۲۰ نفر افزایش یافت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تأمین و خریداری یک دستگاه خوابگاه دانشجویان بااعتبار ۲۷ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: با احتساب این خوابگاه دانشجویی، فضای خوابگاهی علوم پزشکی…