برچسب: دادستان گیلان

کارآفرینان می توانند از پتانسیل نیروهای انسانی زندانهای گیلان استفاده کنند

کارآفرینان می توانند از پتانسیل نیروهای انسانی زندانهای گیلان استفاده کنند گیل ابراز_ به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های گیلان ، در راستای تحقق شعار تولید ، دانش…