برچسب: دادستان مرکز گیلان

راه اندازی ۱۴ تصفیه‌خانه توسط علوم پزشکی گیلان

دادستان مرکز گیلان با تقدیرازعملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راه‌اندازی ۱۴ تصفیه‌خانه‌ بیمارستانی، اظهار داشت:ما در مدیریت پسماند و ورود آلاینده‌ها به رودخانه‌های رشت نیازمند یک مدیر جهادی هستیم…