نشست دکتر حسین نحوی نژاد با دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان

نشست دکتر حسین نحوی نژاد با دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان

ظهر روز چهاردهم مهر ماه مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد باتفاق معاون امور اجتماعی دکتر رضا جعفری ، معاون امور توانبخشی دکتر عابدین قاسمیان ، معاون امور پیشگیری آریا طوفانی ، مسئول روابط عمومی حجت الاسلام حمید نادم و نماینده اداره کل بهزیستی گیلان دردایره سرپرستی پتکی در نشستی با دادستان عمومی و