شهردار رشت خبر داد: اجرای مناسب سازی خیابان پرستار برای تردد معلولین و نابینایان توسط شهرداری رشت

شهردار رشت خبر داد: اجرای مناسب سازی خیابان پرستار برای تردد معلولین و نابینایان توسط شهرداری رشت

شهردار رشت از اجرای مناسب سازی خیابان پرستار به عنوان پایلوت جهت تسهیل در عبور و مرور معلولین و نابینایان خبر داد. گیل ابراز،به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی در تشریح دلیل انتخاب خیابان پرستار به عنوان خیابان پایلوت در زمینه مناسب سازی برای عبور و