رانش زمین در خیابان شهید چمران لنگرود | روایت فرماندار از علت حادثه

رانش زمین در خیابان شهید چمران لنگرود | روایت فرماندار از علت حادثه

تکمیل پروژه مرمت این خیابان که در روزهای اخیر دچار نشست شده، پس از برداشت اولیه، آزمایش خاک و پیش بینی همه تمهیدات لازم و زیرساخت های خدماتی اجرایی خواهد شد. گیل ابراز: فرماندار شهرستان لنگرود همراه با شهردار لنگرود و نهادهای مرتبط از محل پروژه مرمت و بهسازی خیابان شهید چمران واقع در راه