تسریع در روند بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی تاکید شد

تسریع در روند بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی تاکید شد

سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه مدیر و معاونین منطقه سه شهرداری از عملیات تکمیل و بازگشایی خیابان شهیدان عاطفی بازدید کرد. گیل ابراز_ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید امیر حسین علوی شهردار رشت چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ از روند اجرای پروژه آسفالت، تکمیل