برچسب: خوراک شناسی

برنامه های ششمین سالگرد انتخاب شهر خلاق خوراک شناسی رشت در یونسکو تشریح شد

برنامه های ششمین سالگرد انتخاب شهر خلاق خوراک شناسی رشت در یونسکو تشریح شد سید پیام جعفری‌ نیا مدیر ارتباطات و امور بین‌ الملل شهرداری رشت از حضور دبیرکل یونسکو…