نشست شهردار رشت با سفیر کشور آفریقای جنوبی

نشست شهردار رشت با سفیر کشور آفریقای جنوبی

نشست شهردار رشت با سفیر کشور آفریقای جنوبی؛ خواهر خواندگی شهر رشت با یکی از شهرهای کشور آفریقای جنوبی _تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه گردشگری و اقتصاد شهری گیل ابراز _ سید امیرحسین علوی شهردار رشت در نشست با سفیر کشور آفریقای جنوبی ویکا مازوی کومالو ضمن اعلام پیشنهاد خواهر خواندگی شهر رشت با