افتتاح دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

افتتاح دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم به ارزش ۷۵ میلیارد تومان پزشکی گیلان افتتاح شد و به بهره برداری رسید. گیل ابراز – پس از بهره‌برداری از خوابگاه ۳۲ میلیارد تومانی شهید سلیمانی، دومین خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خریداری‌شده به ارزش ۷۵ میلیارد تومان ویژه پسران توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت