مدیرکل بهزیستی گیلان خط مشاوره ۱۴۸۰ ارائه مشاوره تلفنی بمنظور مدیریت و کاهش استرس ناشی از بیماری کرونا

مدیرکل بهزیستی گیلان خط مشاوره ۱۴۸۰ ارائه مشاوره تلفنی بمنظور مدیریت و کاهش استرس ناشی از بیماری کرونا

📈گیل ابراز_دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان عنوان کرد : با توجه به شیوع ویروس کرونا و سیر صعودی مبتلایان استان و ضرورت ارایه خدمات روانشناختی به عموم مردم در تمام ایام هفته ،صدای مشارو(۱۴۸۰) با افزایش نیروی انسانی و ساعت کاری خود د رحال حاضر متشکل از ۱۲ نفر از کارشناسان خبره روانشناسی