اتصال نهایی خط لوله سراسری رشت – رامسر در بستر رودخانه سیاهکلرود استان گیلان

اتصال نهایی خط لوله سراسری رشت – رامسر در بستر رودخانه سیاهکلرود استان گیلان

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اتصال نهایی خط لوله سراسری رشت – رامسر در بستر رودخانه سیاهکلرود استان گیلان خبر داد. گیل ابراز: مقدم بیگلریان با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در رودخانه سیاهکل رود و تخریب بخشی از گابیون موجود و همچنین شرایط ناایمن