بهره برداری از خط ریلی بندر کاسپین به خط ریل سراسری در سال ۱۴۰۱

بهره برداری از خط ریلی بندر کاسپین به خط ریل سراسری در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست مطبوعاتی با رسانه های خبری مطرح کرد:تا نیمه نخست ۱۴۰۱ تمام بخش های اتصال ریلی بندر کاسپین به خط ریل سراسری به بهره برداری می رسد منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از قطب های گردشگر پذیر کشور، با لحاظ کردن دستورالعمل های بهداشتی آماده گردشگران نوروزی است