برچسب: خط تولید

راه‌اندازی خط تولید اختراع محافظ پمپ آب و اتومات برای جلوگیری از خرابی و سوختگی پمپ‌های آب منازل

از ثبت اختراع محافظ پمپ آب و اتومات شرکت فناور تالو کیا پارس که برای جلوگیری از خرابی و سوختگی پمپ‌های آب منازل طراحی و ساخته شده است، رونمایی شد.…