محیط بانان بر فراز خطر

محیط بانان بر فراز خطر

گیل ابراز: حافظان طبیعت می خوانیمشان اما گاه چنان عاقبت روزگار محیط بانانمان در فراز خطر دود اندود می شود و تلاششان در محاق می ماند که عنان طاقت و تحمل شان از دست می رود و تنها رسانه را ضربانی برای حیات می دانند. آنقدر از آنان نشنیده ایم که حتی واژه اش نامانوس