خطر اوج گیری دوباره کرونا بیخ گوش گیلانی‌ها

خطر اوج گیری دوباره کرونا بیخ گوش گیلانی‌ها

معاون دانشگاه علوم پژشکی گیلان هشدار داد: بی توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی در گیلان خطر اوج گیری دوباره کرونا را در مناطق سفید استان تشدید کرده است. گیل ابراز : معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : در پی افزایش مسافرت به استان و ازدحام مردم در اماکن عمومی و از سوی دیگر