چگونه تالاب انزلی در معرض خشک شدن قرار می گیرد؟

چگونه تالاب انزلی در معرض خشک شدن قرار می گیرد؟

یک دکترای محیط زیست، یکی از مشکلاتی که تالاب انزلی با آن مواجه است را احتمال کاهش سفره‌های آب زیرزمینی به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه برای مصارف گوناگون و یا ساخت سدها دانست. گیل ابراز: فاطمه قنبری با اشاره به اهمیت اکوسیستم های تالابی به ویژه تالاب انزلی برای منطقه، اظهار کرد: به طور کلی تالاب‌ها مناطق