برچسب: خشکبیجار

صرف ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در راستای افزایش ضریب پایداری شبکه های توزیع برق در بخش خشکبیجار شهرستان رشت

صرف ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در راستای افزایش ضریب پایداری شبکه های توزیع برق در بخش خشکبیجار شهرستان رشت۱۵:۴۲ – آبان ۱۵, ۱۴۰۰بدون دیدگاه به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز…