برچسب: خرید خدمت سربازی

انجام اینترنتی ۷۵ درصد خرید خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه+ اعلام سامانه اینترنتی

مدیر کل تامین اجتماعی گیلان گفت: ۷۵ درصد خرید خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای، در گیلان اینترنتی انجام شد. گیل ابراز: مدیر کل تامین اجتماعی گیلان گفت: از آذر…