حسین نژاد

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در مراسم معارفه سرپرست جدید شعبه لاهیجان: حرمت داری و درک کارکنان و مراجعان مهمترین اصل و گام اول موفقیت در مدیریت است

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در مراسم معارفه سرپرست جدید شعبه لاهیجان: حرمت داری و درک کارکنان و مراجعان مهمترین اصل…