جلسه ستاد پایداری برق شعب اخذ رای استان

جلسه ستاد پایداری برق شعب اخذ رای استان

طی جلسه ای با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان آخرین هماهنگی ها برای تامین برق پایدار حوزه های اخذ رای انجام شد. گیل اِبراز _در این جلسه مهدیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان ضمن تقدیر از زحمات همه کارکنان در برقدار کردن مناطق آسیب دیده از بارش