آبستراکسیون جلسه شورای شهر رشت | جلسه استیضاح شهردار به حدنصاب نرسید

آبستراکسیون جلسه شورای شهر رشت | جلسه استیضاح شهردار به حدنصاب نرسید

اسماعیل حاجی پور ریس شورای شهر رشت گفت: جلسه استیضاح شهردار رشت با توجه به غیبت ۵ عضو شورا لغو شد. به گزارش گیل ابراز به نقل از دیارمیرزا: یکصد و پنجاه و دومین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا و با دستور کار استیضاح شهردار رشت برگزار شد. اسماعیل حاجی