فراخوان جلب مشارکت مشترکین پرمصرف بخش خانگی برای احداث سامانه خورشیدی

فراخوان جلب مشارکت مشترکین پرمصرف بخش خانگی برای احداث سامانه خورشیدی

برای اجرایی نمودن طرح سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس در قالب برق امید، برای متقاضیان؛ احداثِ یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ وات با حمایت دولت درنظرگرفته شده است. گیل ابراز: پیرو اطلاعیه صادره از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل ساتبا وعطف به برنامه ریزی انجام شده توسط وزارت نیرو برای ترغیب مشارکت