آیا تعطیلی اصناف کرونا را شکست می دهد؟

آیا تعطیلی اصناف کرونا را شکست می دهد؟

رییس اتاق اصناف گیلان گفت: تعطیلی اصناف به تنهایی موجب نمی‌شود که کرونا را شکست دهیم، بلکه در کنار تعطیلی اصناف باید پارک‌ها و سایر مراکز عمومی که موجب تجمع مردم می‌شوند را نیز تعطیل کرد. گیل ابراز: جلال شکریه در گفت و گویی در خصوص محدودیت‌های ساعات کاری مشاغل غیر ضروری در مرکز گیلان