مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از رئیس اتاق اصناف استان تجلیل کرد

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از رئیس اتاق اصناف استان تجلیل کرد

به پاس همکاری نزدیک و تعامل مطلوب رئیس اتاق اصناف استان بعنوان یکی از نمایندگان مجامع کارفرمایی ، با اهداء لوحی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از ایشان قدردانی شد . به گزارش گیل ابراز _ به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، در آستانه اول تیرماه