برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی «گیلدخت» با میزبانی ازشش استان

برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی «گیلدخت» با میزبانی ازشش استان

نشست خبری نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی «گیلدخت» ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه در دفتر انجمن سینمای جوان برگزار شد. گیل ابراز، اختصاصی (سارا حقیقی)_ رییس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به اقدامات این مجموعه و حمایت اعضای شورا از برنامه های مختلف این سازمان گفت: ما