فراخوان شرکت در جشنواره فیلم و عکس تالاب انزلی

فراخوان شرکت در جشنواره فیلم و عکس تالاب انزلی

مسئول دبیرخانه تالاب های استان گیلان از فراخوان شرکت در جشنواره فیلم و عکس تالاب انزلی در راستای انجام اقدامات اولویت دار طرح ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی(سیپا) تالاب انزلی و حمایت مالی از تعدادی از طرح های پیشنهادی در راستای اهداف و چشم اندازهای طرح سیپا در بخش اقدامات اولویت دار این طرح