جشنواره فیلم سازی در ۷۲ ساعت در گیلان برگزار می شود

جشنواره فیلم سازی در ۷۲ ساعت در گیلان برگزار می شود

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان گفت: جشنواره فیلم سازی در ۷۲ ساعت با محوریت معرفی، جمع آوری و مستند سازی میراث فرهنگی ناملموس گیلان برگزار می شود. به گزارش گیل ابراز، سید امیر مصباح با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم سازی در ۷۲ ساعت با موضوع معرفی میراث فرهنگی ناملموس گیلان، اظهار کرد: این