جشنواره فرهنگی و هنری فجر شهرستان رشت نشان از خوش ذوقی و خوش سلیقگی اداره فرهنگ و ارشاد رشت است. 

جشنواره فرهنگی و هنری فجر شهرستان رشت نشان از خوش ذوقی و خوش سلیقگی اداره فرهنگ و ارشاد رشت است. 

معاون امور هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت : جشنواره فرهنگی و هنری فجر شهرستان رشت نشان از خوش ذوقی و خوش سلیقگی اداره فرهنگ و ارشاد رشت است.  معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در مورد جشنواره فرهنگی و هنری فجر در حاشیه برگزاری نمایشگاه چهل عکس و چهل عکاس