برگزاری هفته محیط زیست با برنامه متنوع در گیلان

برگزاری هفته محیط زیست با برنامه متنوع در گیلان

برگزاری هفته محیط زیست از ۱۶ الی ۲۲خرداد با ۳۰ برنامه متنوع در گیلان هفته محیط زیست از تاریخ ۱۶ الی ۲۲خرداد با ۳۰ برنامه مختلف و متنوع در گیلان گرامی داشته می شود گیل ابراز_ اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان برنامه های گرامیداشت هفته محیط زیست ۱۴۰۱ با شعار