ایران داعیه‌دار تفکر مدیریت اسلامی

ایران داعیه‌دار تفکر مدیریت اسلامی

در نخستین نشست هم اندیشی جشنواره فیلم عمار ؛ علوی ، شهردار رشت : – ترسیم مسیر تفکر مدیریتی برای ایران اسلامی با بیانیه گام دوم انقلاب – ایران داعیه‌دار تفکر مدیریت اسلامی/ – حاج حسن جوشن ، پیشکسوت جهاد و حماسه : خوشحالیم که شهردار انقلابی رشت در مسیر خدمت جهادی برای مردم شهر