شرکت گاز استان گیلان موفق به کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد

شرکت گاز استان گیلان موفق به کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد

شرکت گاز استان گیلان در جشنواره شهید رجایی با کسب رتبه دوم در میان ۵۴ دستگاه اجرائی (ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰)، موفق شد تندیس دستگاه برگزیده استان را از استاندار گیلان دریافت نماید. گیل ابراز_ به نقل از روابط عمومی گاز گیلان، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان درخصوص دریافت تندیس جشنواره شهید