مرحله نهایی جشنواره رتبه بندی سازمان های مردم نهاد برگزار می شود

مرحله نهایی جشنواره رتبه بندی سازمان های مردم نهاد برگزار می شود

مرحله نهایی ارزیابی ورتبه بندی سازمان های مردم نهاد کشور با هدف معرفی ۲۵ سمن برتر برگزار می شود . گیل ابراز: اصغر ابراهیمی معاون امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان گیلان ، معرفی توانمندی ها،استعدادها،ایجاد فضای حسن رقابت و آشنایی با دستاوردهای نو آورانه را از اهداف این رقابت سازنده برشمرد و گفت:در