شروع به کار جشنواره هنری حقوق بشر در سایه

شروع به کار جشنواره هنری حقوق بشر در سایه

کانون “هنر برای حقیقت” با همکاری “انجمن دفاع از قربانیان تروریسم” جشنواره نقاشی “حقوق بشر در سایه” را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌کند. شروع به کار جشنواره هنری حقوق بشر در سایهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، جشنواره نقاشی “حقوق بشر در