برچسب: جراحی مغز و اعصاب

🔴دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان : از افزایش ٤٢درصدی جراحی مغزو اعصاب در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت خبر داد.

🔴دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان : از افزایش ٤٢درصدی جراحی مغزو اعصاب در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت خبر داد. ◀حقیقی//پایگاه خبری گیل ابراز 🔷بیمارستان حضرت…