برچسب: ترویج کتابخوانی

🔴استاندار گیلان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان؛ کتابداران به ترویج فرهنگ مطالعه با ابزارهای نوین بپردازند.

🔴استاندار گیلان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان؛ کتابداران به ترویج فرهنگ مطالعه با ابزارهای نوین بپردازند. ◀حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز استاندار گیلان بر ضرورت استفاده بهتر از فضاهای موجود…